Ledenvergaderingen

Alle leden en geinteresseerden van de oranjevereniging zijn welkom op de jaarlijkse vergadering georganiseerd door het Bestuur in ‘t OVO gebouw.

Op de vergadering worden het gevoerde en te voeren beleidbesproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur van de vereniging. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere jaarlijks door middel van:

  • een (secretarieel) jaarverslag (wat heeft de vereniging gedaan) en
  • een financieel verslag (inclusief een jaarrekening: wat waren de inkomsten en de uitgaven, onder toeziend oog en goedkeuring van Kascommissie)
  • Het (her)kiezen van bestuursleden.

Het bestuur van de oranjevereniging heeft een grote voorkeur dat elke buurt is vertegenwoordigd in het bestuur, zodat alle belangen en informatie vanuit elke buurt behartigd kunnen worden.